WP London – custom úpravy

WPCasa

Premiestnenie obsahu stránky za prvky úvodky

Pre pochopenie tohto článku je pokročila znalosť WordPressu a znalosť administrácie WPCasa.

Štandardné poradie prvkov stránky:

  1. hlavička
  2. obsah stránky
  3. špeciálne elementy úvodky (ich poradie sa nastavuje v administrácii úvodnej stránky, nie je potrebný zásah do kódu)
  4. pätička

Poradie určuje súbor:  page-tpl-home.php

Ak je potrebné zmeniť toto poradie, je to možné cez child tému.

Skopírovať súbor do child témy a zmeniť poradie načítavanie čiastočných templatov:

<?php get_template_part( 'template-parts/header', 'home' ); ?>

<?php foreach( $home_sorted as $key => $home_element ) : ?>
<?php get_template_part( 'template-parts/home', $key ); ?>
<?php endforeach; ?>

<?php get_template_part( 'template-parts/home', 'content' ); ?>

Týmto spôsobom sa klasický obsah WP stránky zobrazí až za elementami hlavičky.

Ak je potrebné zmeniť zobrazenie samotného obsahu, postupuje sa rovnako. Obsah je formátovaný v súbore template-parts/home-content.php

ten treba skopírovať do child témy s rovnakou cestou.

V našom prípade stačilo upraviť css súbor, takže zatiaľ všetko.

Poznámka:  nad obsahom a pod obsahom sa zobrazujú preddefinované widgety (content top, content bottom), takže po tejto zmene je možné využiť aj túto funkcionalitu.

Predchádzajúci článok
WPCasa – oprávnenia užívateľov
Nasledujúci článok
Návod pre nastavenie CaptainForm a SMTP

Súvisiace príspevky

Neboli nájdené žiadne výsledky.