Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť JM Support s.r.o. sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak napriek tomu narazíte na niečo, čo je nesprávne alebo neaktuálne, budeme vám vďační, ak nás o tom budete informovať. Uveďte, prosím, kde na webovej stránke ste si danú informáciu prečítali. My sa na to potom čo najskôr pozrieme. Vašu správu pošlite e-mailom na adresu: sluzby@jmsupport.sk.

Nezodpovedáme za straty spôsobené nepresnosťami alebo neúplnosťou, ani za straty vyplývajúce z problémov spôsobených šírením informácií prostredníctvom internetu, ako sú poruchy alebo prerušenia. Pri používaní webových formulárov sa snažíme obmedziť počet požadovaných polí na minimum. Za akúkoľvek stratu vzniknutú v dôsledku použitia údajov, rád alebo nápadov poskytnutých spoločnosťou JM Support s.r.o. alebo v jej mene prostredníctvom tejto webovej stránky nenesie spoločnosť JM Support s.r.o. žiadnu zodpovednosť.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou odpoveďou alebo žiadosťou o informácie, budú použité len v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť JM Support s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré alebo z ktorých vedie hypertextový odkaz alebo iný odkaz. Produkty alebo služby ponúkané tretími stranami podliehajú platným podmienkam týchto tretích strán.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu tejto webovej stránky patria spoločnosti JM Support s.r.o..

Obsah tejto webovej stránky je dostupný pod licenciou Creative Commons – Attribution 4.0, ak nie je uvedené inak.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s prístupnosťou webovej stránky, neváhajte nás kontaktovať.