Ako si skontrolovať export na vlastný web v Realsofte

Informácie k nastaveniu, sledovaniu a kontrole exportu z realitného správcovského systému Realsoft na vlastný web vo WordPresse.  Návod je univerzálny, nemusíte mať import od nás.

Ak neviete, čo je správcovský systém RealSoft, tento článok nie je pre vás 😊

Kontrola aktivovania exportu z Realsoftu

Na úvodnej strane hore, v sekcii novinky, je zoznam služieb. Musí tam byť služba:  Licencia Export na vlastný web – Realsoft Weby – Export na vlastný WEB. Túto službu môžete využiť, aj keď máte web, ktorý beží priamo na Realsofte.  V prípade, že tam túto službu nevidíte, kontaktuje priamo Realsoft a túto službu si objednajte. Túto službu je možné aktivovať len jednu, priamo z Realsoftu nemôžete exportovať na viac domén.

JM Support Ako si skontrolovať export na vlastný web v Realsofte

Kontrola správneho nastavenia exportu

Prvotné nastavenie tejto služby robí priamo Realsoft, spolu s aktivovaním služby si od vás vyžiada údaje, ktoré potrebujú a tými je adresa, kam majú údaje posielať a spôsob overovania pre import. Tieto údaje vám poskytne dodávateľ vášho riešenia.

Export na vlastný web sa správa ako export na portál, takže treba ísť do klasických exportov a tu daný „portál“ vyhľadať.

JM Support Ako si skontrolovať export na vlastný web v Realsofte

Realsoft umožňuje export len na jednu URL adresu, z ktorej vieme export rozdeliť podľa určených pravidiel na viac cieľových adries. Je potom na dohode, aká URL adresa sa vracia do RS (pri rozdelom importe je to finálna/posledná adresa, pri násobnom importe je to adresa z hlavného webu)

Nastavenie konkrétnej zákazky v Realsofte

Práve kvôli tomu, že sa export na web správa ako export na portál, musíte mať na zákazke export povolený.  Nastavenie Zobraziť na webe sa používa len v prípade, ak máte web priamo na Realsofte, neznamená to, že sa bude zákazka automaticky exportovať na vlastný web.

JM Support Ako si skontrolovať export na vlastný web v Realsofte

Odporúčame kliknúť na voľbu Kam exportovať a skontrolovať nastavenie pre export.

JM Support Ako si skontrolovať export na vlastný web v Realsofte

Chyby pri exporte

Pri jednotlivých zákazkach vidíte záznam s časom exportu, ID v RS (kliknutím sa dostanete do editovania zákazky), ID na vašom webe (kliknutím sa dostanete na váš web, odporúčame pravý klik myšou a otvoriť na novej karte) a prípadné chybové hlásenie. Chybný export je označený aj vizuálne – červenou farbou.

Chyby:

  • Chyba na strane exportu – export nič nevrátil, najčastejšie ešte nie je spustený, prípadne fatal error na strane importu
  • Chyba – k exportu došlo, import niečo vrátil, najčastejšie konkrétne chybové hlásenie

Dôsledné chybové hlásenia sú záležitosťou samotného importu.

Štandardné chybové hlásenia dané exportným API:

Object not found Zákazka neexistuje.
Agent not found Maklér neexistuje.
Wrong login data Nesprávne prihlasovacie meno a/alebo heslo.
Missing data Chýbajúce pole s JSON datami.
Wrong data Nesprávne pole s JSON datami. Nepodarilo sa vyparsovať JSON.

Okrem týchto posielame hlásenie s kódom 13 a vlastnou správou:

Wrong api key – value Chyba v nastaveniach, nesprávna hodnota API kľúča
Wrong api key – empty Chyba v nastavenia, API kľúč je prázdny
Error with parsing JSON data Chyba v spracovaní dát – nepodarilo sa správne spracovať posielané údaje (ktoré sú správne)
Wrong action parameter – value (1.2) Chyba v údajoch – nepodarilo sa určiť, či ide o makléra alebo ponuku
Missing action parameter – value Chyba v údajoch – nepodarilo sa určiť, či ide o makléra alebo ponuku, pretože tento údaj chýba

 Zodpovednosť za export/import

  • spustenie exportu a jeho prvotná kontrola je jednorazová záležitosť. Po odovzdaní samotný stav exportu nekontrolujeme, pokiaľ to nie je súčasťou podpory, ktorá sa s klientom dohodne. Žiadne ďalšie náklady klient pri exportovaní na vlastný web z našej strany neznáša.
  • chyby odstraňujeme (zisťujeme dôvody) po nahlásení zo strany klienta tak rýchlo, ako je možné.
  • v prípade, že dôjde k zmene samotného exportného API zo strany Realsoftu, mali by o tom klienta informovať a ten nám to musí bezodkladne oznámiť, aby sme mohli upraviť import.
  • v prípade customizácie (úprav podľa špecifických požiadaviek klienta) je súčasťou odovzdania istá forma dokumentácie s popisom custom úprav (odlišností od oficiálneho exportného API).  V prípade špecifických prekladov (na mieru) postupujeme rovnako. Je to dôležité aj pre nás kvôli budúcim aktualizáciam webovej stránky a zachovania týchto zmien.

Spojenie kvality a funkčnosti správcovského systému Realsoft a možnosti redakčného systému WordPress je podľa nás cesta k úspešnému webu realitnej kancelárie.

import, Realsoft
Predchádzajúci článok
Novinky v téme Impreza 8 – weby v našej správe aktualizované
Nasledujúci článok
Ako na oblasti pôsobenia maklérov na weboch od nás

Súvisiace príspevky