Ochrana osobných údajov

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu.
Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany JM Support s.r.o. ako prevádzkovateľa, vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás zrozumiteľné, prehľadné a praktické:

Prevádzkovateľom osobných údajov na webových stránkach www.jmsupport.sk podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)  je spoločnosť:

JM Support s.r.o.
Vinohradnícka 935/13
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 48 118 770, DIČ:2120049030
IČDPH: SK2120049030
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31501/R.

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalšie sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.  Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať elektronicky na e-mail: sluzby@jmsupport.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete nižšie.

Cookies policy

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do vášho počítača. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality potom umožní použiť rovnaké predvoľby

Prechádzajúca Ochrana osobných údajov

Menu