Stavy zákaziek v Realsofte a export na vlastný web

Pravidlá, ako samotný RS exportuje zákazky, sú jednoduché. Dôvodom, prečo je to také komplikované na webe, je rôzne správanie sa maklérov pri realizovanej ponuke a to nielen medzi realitnými kanceláriami, ale aj v medzi maklérmi v rámci tej istej kancelárie.

Nastavenie zo strany Realsoftu:

 • na to, aby sa zákazka vôbec vyexportovala na web, musí byť v stave aktívna alebo rezervovaná. Akýkoľvek iný stav nespustí nový export.
 • na to, aby sa zákazka vyexportovala na web, musí byť tak nastavená
 • na to, aby sa aktualizovala / upravila na webe, musí na tom webe byť, teda musí byť najprv v stave aktívna alebo rezervovaná
 • každý iný stav znamená, že sa Realsoft pokúsi z webu danú zákazku zmazať.

Klasické stavy vo WordPresse (štandardná editácia):

„publish“ – publikované, „draft“ – koncept „trash“ – kôš (zmazané)

Špeciálne stavy dané témou:

„sold“ –   ponuka (jej URL adresa) nie je prístupná bežnému návštevníkovi, ktorému hlási, že neexistuje. Stále je prístupná administrátorovi, ktorý ju môže dať ručne do iného stavu.

„expired“ – ponuka (jej URL adresa) stále existuje, návštevník dostane oznam o neplatnosti ponuky, cena sa nastaví dohodou. Ale pozor, celú ponuku je možné vytlačiť cez tlač vývesky. Či je to zámer, netušíme.

Ponuka pri „expired“ vyzerá nejako takto:

JM Support Stavy zákaziek v Realsofte a export na vlastný webStav „sold“ asi nemá význam, ak sa všetky ponuky spravujú v Realsofte. Stav „expired“ má význam len, ak má niekto záujem riešiť zaindexované linky v googli a prípadne presmerovania, aby neprišiel o ich silu.

Možné požiadavky zo strany klienta:

 • zobrazovať vo výpise ponúk aj zrealizované ponuky
 • zobrazovať zrealizované ponuky ako formu portfólia či už pre celú realitku alebo pre konkrétneho makléra

Nastavenie štandardného importu:

(*) - len po zmene z aktívnej alebo z rezervovanej
(**) - pri štandardnom nastavení
Na menšej obrazovke si posuňte tabuľku správnym smerom.
Stav v RSExportuje sa?Zmaže sa?(*)Stav na webeŠtítokDá sa filtrovať?Vo výpise
ponúk(**)
1AktívnapublishAktuálne
2Kontaktovanietrash
3RezervovanépublishRezervované
4Predané❌(custom)publishPredané
6Inkognitotrash
7Korekciatrash
8Prenajatá❌(custom)publishPrenajaté
9Zrealizovanáexpired
5Zrušenétrash

Najčastejšie otázky

Všeobecné odpovede, ktoré platia, ak nemáte upravované riešenie klasického importu
 • vypnúť export na portále, nechať len export na web
 • upraviť údaje, ktoré nemajú byť na realizovanej zákazke viditeľné
 • zmeniť stav na aktívne/rezervované
 • počkať 15 minút, kým sa dostane na web
 • zmeniť na zodpovedajúci stav predané/prenajaté
 • zákazku dať do stavu Zrealizované. Ak predtým bola v inom stave ako Aktívne/Rezervované, najprv postup ako otázke č.1
 • stav Zrealizované bude znamenať, že URL adresa bude existovať, ale ponuky sa nebudú zobrazovať vo výpisoch či vyhľadávaní
 • riešenie závisí od toho, či váš web používa Elementor, Bakery alebo klasickú custom šablónu.
 • V každej z možností je možné filtrovanie cez štítky – nastavte len štítok Aktuálne.
 • Vizitka makléra je možná len s Elementorom Pro, uistite sa, že je vypnuté základné správanie témy. V Elementore  pridajte vhodný grid ponúk a zapnite filtrovanie podľa makléra a podľa štítka „Aktuálne“.
 • Doplňte nadpis alebo text a pridajte ďalší grid (môže byť vizuálne iný) a zapnite filtrovanie podľa makléra a podľa štítkov „Predané“ a „Prenajaté“ (je možné zvoliť naraz viac štítkov)
 • zákazka bude mať štítok Aktuálne
 • bude sa zobrazovať vo výpise ponúk (vyhľadávaní)
 • nemôžete ju zobraziť v portfóliu
 • overte si, že je zákazka v stave aktívna/rezervovaná
 • ak ostala na webe v inom stave, najprv ju aktivujte, aby sa znova prepojila s webovou stránkou
 • použite akýkoľvek iný stav okrem predané/prenajaté/zrealizované
import, Realsoft
Predchádzajúci článok
Ako na oblasti pôsobenia maklérov na weboch od nás
Nasledujúci článok
Najčastejšie otázky týkajúce sa SEO

Súvisiace príspevky