Správcovský systém RealSoft sprístupnil možnosť exportovať na vlastný web. V spolupráci s firmou, ktorá tento export zabezpečuje pre tému Houzes, aktuálne testujeme a dolaďujeme importovací proces.

V čase prípravy padla otázka, prečo použiť RealSoft ako správcovský systéme pre správu ponúk, keďže téma má vlastný správcovský systém. Odpoveď je jednoduchá, kvôli exportom. Napr. portál bazoš umožňuje hromadný import len RealSoftu (ten druhý je tuším BackOffice).

Ako ďalšie sa riešili chýbajúce údaje zo strany RealSoftu, ktoré na weboch od nich sú k dispozícii. Prístup z RealSoftu bol veľmi ústretový a tieto údaje na naše požiadanie bezproblémovo doplnili.

V súčasnosti sa doťahujú detaily ako správne názvy importovaných polí a ich zaradenie do správnych sekcií.

 

 

Menu