WPCasa – zaradenie ponúk

Taxonómie alebo parametre každej ponuky

JM Support WPCasa - zaradenie ponúk

Každú ponuku je možné zaradiť do 4 rôznych oblastí (sekcií či parametrov).

Základnou vlastnosťou týchto parametrov je to, že pre každý z nich je k dispozícii vlastná url adresa (vlastný link) so zoznamom ponúk, ktoré patria určenej hodnote.

Rovnako sa podľa nich dajú v celom systéme vyberať ponuky (tzv. dotazy alebo queries)

1. Lokality

Samostatný číselník lokalít.

Úprava (plugin wpcasa-slovak): nahradenie slugu location slovom lokalita

Je možné pridať popis ku konkrétnej lokalite, ktorý sa zobrazí pri výpise ponúk z danej lokality. Toto sa robí kvôli SEO a dosiahnutiu väčšieho množstva textu pri klasickom výpise ponúk (viď obrázky).

2. Druhy ponúk

Ide o samostatný číselník druhov nehnuteľností, ktorý nie je závislý na exporte. RK si ho môže vytvoriť priamo pre svoje potreby.

Opäť je možné pridať popis, ktorý sa zobrazí v prípade výpisu ponúk zvoleného druhu. V rámci nadradeného druhu sa vypisujú ponuky všetkých k nemu patriacich druhov.

Úprava (plugin wpcasa-slovak): nahradenie slugu type slovom druh-nehnutelnosti a zmena na hierarchické usporiadanie

3. Vlastnosti

Vlastnosti pôvodne fungujú podobne ako značky/štítky pri článkoch.  Dajú sa zadať priamo pri ponuke, vybrať z najpoužívanejších a podobne.

Úprava (plugin wpcasa-slovak): nahradenie slugu features slovom vlastnost.  Zmena na výber zo zoznamu (ako kategórie) nie ako štítky.

4. Kategórie

Kategórie slúžia na ľubovoľné zoskupenie ponúk podľa potreby.

Napríklad pre vybratie ponúk do slidera na úvodnej stránke, odporúčané ponuky, zlacnené ponuky.  Tu je dôležité nemýliť si to so štítkami. Štítky len vizuálne označia ponuku (napr. štítok Zľava). ale ak potrebujete vypísať samostatne ponuky so zľavou, slúžia na to kategórie.

Úprava (plugin wpcasa-slovak): nahradenie slugu category slovom ponuky-kategoria

Predchádzajúci článok
Ako sa tvorí úvodná stránka (Oslo, Madrid, London)
Nasledujúci článok
WPCasa – atribúty

Súvisiace príspevky

Neboli nájdené žiadne výsledky.