Krátky video návod pre tvorbu rôznych typov elektronickej knihy jázd.

  • vytvorenie needitovateľnej elektronickej knihy jázd (PDF formát)
  • vytvorenie editovateľnej elektronickej knihy jázd (XLS a XLSX formát)
  • vytvorenie hromadnej elektronickej knihy jázd pre viacero vozidiel
Menu