Monitorovacie zariadenie CA-MO umožňuje kontrolu jázd a zároveň prináša možnosť ich zefektívnenia. Pomocou monitorovacieho zariadenia je možné sledovať okamžitú polohu vozidla ako aj detailnú knihu jázd. Pokus o odtiahnutie vozidla, či pokles napájania z autobatérie sú sledované nepretržite. Všetky informácie sú jednoducho prístupné online na internete alebo v nainštalovanej aplikácií v mobilnom telefóne alebo tablete so systémom Android či iOS. K dispozícii je aktuálny prehľad o polohe, rýchlosti vozidla každé 3 sekundy ako aj detailná kniha jázd a história prevádzky. Knihu jázd je možné vytvoriť v pdf formáte, alebo v xls formáte, pričom v xls formáte je možná manuálna korekcia kilometrov. Pre monitorovacie zariadenie je možné nastavenie úsporného režimu (tzv. spánkový režim) podľa požiadavky zákazníka, kedy zariadenie monitoruje stav vozidla každé 3 minúty, čím dochádza k menšiemu odberu elektrickej energie z akumulátora vozidla.


 

Štandardná výbava:

 •  Jednotka CA-MO,
 • Antény GPS a GPRS/GSM,
 • Kabeláž,
 • SIM karta

JM Support Monitorovacie zariadenie CA-MO

 

Doplnková výbava:

 • Prepínač súkromná/služobná jazda,
 • PANIC tlačidlo,
 • Sonda na meranie množstva paliva (možné u nákladných vozidiel),
 • Sonda na meranie teploty (možné len u nákladných vozidiel),
 • Záložný akumulátor
 • CAN Bus modul

 

Štandardné funkcie:

 • signalizácia odťahovania vozidla formou SMS
 • spätná informácia o vozidle formou SMS: poloha, rýchlosť, stav signálu, stav zapaľovania
 • hlásenie poklesu napätia na jednotke CA-MO formou SMS
 • online sledovanie okamžitej polohy a parametrov vozidla na webe
 • história prevádzky, polohy a jázd vozidla, knihy jázd
 • možnosť pripojiť na už zabudovaný alarm, po pripojení bude zariadenie odosielať notifikačné SMS o alarmoch.

 

 

Menu