Mesiac: júl 2016

CANBUS modul slúži na prepojenie monitorovacieho zariadenia s riadiacou jednotkou vozidla