Mesiac: január 2016

Krátka video prezentácia ďalších funkcií v novom webovom rozhraní pre monitorovacie zariadenie Defend Locator.