Mesiac: december 2015

V druhej časti je predstavená tvorba POI bodov záujmu, stručný prehľad rôznych zostáv pre monitorovacie zariadenie Defend Locator.