Mesiac: november 2015

Od 20.11.2015 dochádza k zníženiu ceny monitorovacieho zariadenia